Aitame Teil ideed ellu viia!

Meist

Projektid24 konsultantidel on 15 aastat kogemust äriplaanide, finantsanalüüside, projektitaotluste, arengukavade koostamisel ja nõustamisel. Eelkõige oleme keskendunud projektitaotluste ja äriplaanide koostamisele.

Projektid24 meeskonnana oleme alates 2012.a koostanud:
     - ca 50 äriplaani, projektitaotlust jm arendustöid ettevõtjatele, kohalikele omavalitsustele,
       mittetulundusühendustele, sihtasutustele
     - kogumaksumusega ca 27 milj eurot,
     - millega on kaasatud toetusvahendeid ca 7,5 milj eurot (EASi, PRIA, KIKi, maaelu LEADER,
       kalandus LEADER, KÜSK, Interreg jt fondidest),

     - toetuste taotlemise edukus on üle 90%.

 

Meie teenused võiksid esmajoones huvi pakkuda ettevõtlikele inimestele ja toimekatele asutustele - nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtjatele, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, mittetulundusühendustele ja sihtasutustele.

 

 

Olete õiges kohas, kui Teil on vaja:

 

  • kaasata lisarahastust oma idee elluviimiseks
  • teha finantsanalüüs
  • koostada projektitaotlus rahastajale


Esmane konsultatsioon on tasuta, peale mida on Teie otsustada teenuse tellimine.


Meie missioon on aidata kliendil leida oma ideele parim teostuslahendus ja vahendid oma idee realiseerimiseks.